Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  01
  02
  03
  04
  05
  06
  07
  08
  09
  10 10 II.H
  11 JL
  12 12
  13 13 V.H
  14 14
  15 15 III.A
  16 16
  17 17 III.C
IV.C
  18 18
  19 19 IV.A

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.08.2018

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy