Navigácia

 • Súťažili sme v písaní na počítači a wordprocessingu

  Súťažili sme v písaní na počítači a wordprocessingu

  Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači sme zorganizovali v našej škole dňa 12. 12. 2018. Súťaž prebehla v dvoch disciplínach – písanie na počítači a wordprocessing.

   

  Súťaž písanie na počítači pozostávala z 2 kategórií – začínajúci žiaci (1. ročník vš. odborov a 2. ročník HA) a pokročilí žiaci – ostatné ročníky vš. odborov.

   

  V 1. kategórii súťažilo 8 žiakov, a to žiaci z tried I. A, I. E  a  II. H.

  Umiestnenie:      1. Sarah Kawaschová      I. A

                               2. Dominika Hnatová     I. A

                               3. Alexandra Grošková   I. A

   

  2. kategórie sa zúčastnilo 26 žiakov, a to žiaci z tried II. A, II.E , III. A, III. H, III. E, IV. A, IV. B, IV. E.,V. H.

   

   Umiestnenie:      1. Lucia Kováčová           III. E

                               2. Katarína Uhrinková    V. H

                               3. Viktória Paľová           III. E

  V disciplíne wordprocessing (spracovanie dokumentu v programe WORD) súťažilo 7 žiakov. Súťažnú disciplínu tvorili dve časti: úprava textu a hromadná korešpondencia. 

   

  Umiestnenie:          1. Silvia Orlovská          V. H

                                  2. Petra Daňková          V. H

                                  3. Terézia Husárová     IV. E

   

  Srdečne blahoželáme!

   

  Do galérie Písanie na PC boli pridané fotografie.

 • Tradične v predvianočný čas sa v Centre odborného vzdelávania konal slávnostný raut. Žiaci 4. H triedy odboru hotelová akadémia pripravili slávnostné posedenie pre svojich rodičov a známych. Súčasťou rautu bol aj krátky program a prezentácia zručností žiakov.

  Do galérie slávnostný raut 4. H triedy odboru hotelová akadémia  boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Putujúce pero

  Putujúce pero

  12. 12. 2018 (streda) sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe s názvom Putujúce pero. Všetkým zúčastneným sa na začiatku prihovoril predseda PSK  PaedDr. Milan Majerský, PhD., Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. a Mgr. Ingrid Lukáčová. Do súťaže sa zapojilo 21 škôl, medzi ktorými bola aj Hotelová akadémia J. Andraščíka, ktorú zastupovala Júlia Ovšaníková, žiačka 4. E triedy ekonomického lýcea, ktorá  obsadila 1. miesto v poézii. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších úspechov v  literárnej tvorbe.

 • Dievčatá z Melody dnes spríjemnili svojim vystúpením vernisáž Bardejov - perla Horného Šariša v galérii HOS

  Dievčatá z Melody dnes spríjemnili svojim vystúpením vernisáž Bardejov - perla Horného Šariša v galérii HOS

  Do galérie Melody boli pridané fotografie.

 • Dňa 10.12.2018 sa prvýkrát v Bardejove uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v bowlingu

  Našu školu reprezentovali žiačky a žiaci: Lívia Maliňáková - IV.A, Lenka Soroková - II.A, zo žiakov Branislav Kapsdorfer - IV. E a Miroslav Mikolaj -  IV.B triedy. Napriek tomu, že sa naši žiaci neumiestnili na medajlových miestach ich výsledky boli veľmi pekné. Blahoželáme!  

 • Michal Matisko opäť prvý!

  Michal Matisko opäť prvý!

   

  Michal Matisko opäť prvý!
   
  Z posledného, v poradí už šiesteho tohtoročného kola súťaže mladých baristov „Slovak Barista Cup“ junior 2018 si náš barista Michal Matisko priniesol pekný „predvianočný“ darček v podobe už 4. prvenstva v kategórii „prváci“.
  Michalovi srdečne blahoželáme a želáme mu, aby tento mimoriadne úspešný rok bol pre neho inšpiráciou a hnacím motorom pre ďalšie zdokonaľovanie sa, a to nie len po stránke baristickej.

   

  Do galérie Michal Matisko opäť prvý! boli pridané fotografie.

 • Prednášky v našej škole

  Prednášky v našej škole

  Dňa 5. a 6. 12. 2018 sa uskutočnili v našej škole prednášky s pracovníkmi CPPPaP v Bardejove: 

  OBCHODOVANIE S ĽUĎMI - v triedach IV. E a IV. B s pani Mgr. Miriam Kukulskou, sociálnou  pedagogičkou, 
  CITOVÉ VZŤAHY MLADÝCH ĽUDÍ - v triedach I. C a I. E s pani Mgr. Slávkou Benkovou-Rybárovou, sociálnou pedagogičkou,

  SOCIÁLNA ATMOSFÉRA V TRIEDE – v triede II. A s pani Mgr. Lýdiou Džundovou, psychologičkou,

  Diagnostika profesionálnej orientácie študentov, ktorá pomáha pri výbere smeru vysokoškolského štúdia prostredníctvom psychologickej diagnostiky schopností a záujmov s psychológom Mgr. Tomášom Trembáčom v triedach IV. H, III. E, III. A.

   Ďakujeme za spoluprácu CPPPaP v Bardejove. 

 • Prezentovali sme zahraničnú prax

  Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci III. A, III. H a III. E zúčastnili prezentácie zahraničnej praxe v anglicky hovoriacich krajinách. Pracovníčka agentúry im v anglickom jazyku prezentovala benefity a požiadavky na absolvovanie praxe v Grécku, na Cypre, v Španielsku alebo Portugalsku.
  Takouto formou im ponúkame skvelú možnosť, ako sa zdokonaliť nielen v anglickom jazyku, ale aj v odborných zručnostiach v gastronomickej oblasti. 
 • Mikulášsky medzitriedny volejbalový turnaj

  Do galérie Mikulášsky medzitriedny volejbalový turnaj boli pridané fotografie.

 • Prezentácia cvičných firiem

  Prezentácia cvičných firiem

  Dňa 5. 12. 2018 sa uskutočnila prehliadka cvičných firiem a JA firiem na SSOŠ v Košiciach.

  Na budúce podnikateľky sa dočasne pretransformovali aj dievčatá ekonomického lýcea z  III. E triedy s firmou GALA AGENCY, s. r. o., ktorá sa zaoberá výzdobou spoločenských priestorov a výrobou dekorácií.

  Príprava na prezentáciu bola náročná, no korunovaná úspechom. Firma bola ocenená 1. miestom za stánok a prezentáciu v ňom a 3. miestom za katalóg ponúk služieb a produktov firmy. Aj keď vyčerpaní, ale presvedčení, že náročná príprava stála za to.   

 • Mikulášsky deň v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

  Mikulášsky deň v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka
 • 1. december – Svetový deň boja proti AIDS

  1. december – Svetový deň boja proti AIDS

  Svetový deň boja proti AIDS je jedným z 8 svetových dní podporovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou SZO a je určený práve na 1. decembrový deň. Cieľom tohto dňa je už od roku 1988 vo zvýšenej miere poukázať na problematiku ochorenia AIDS, spôsobeného vírusom HIV, ktoré stále patrí k celosvetovo najzávažnejším verejnozdravotníckym problémom. Symbolom solidarity s ľuďmi HIV pozitívnymi, prípadne žijúcimi so syndrómom AIDS je červená stužka.

  Pre lepšiu informovanosť a prevenciu ochorenia HIV/AIDS sme pre žiakov školy pripravili rozhlasové vysielanie, nástenné noviny a v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Bardejove odbornú prednášku a prezentáciu v triedach IV. E a III. E.

  Ďakujeme pracovníčkam RÚVZ za odbornú prednášku.  

 • Pozývame Vás na 10. reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka

 • 27. novembra 2018 žiaci tried 1. A, 2. A, 2. H a 3. H našej školy navštívili divadlo v Košiciach. Komédia Naši furianti s perfektnými hereckými výkonmi nás rozveselila a spestrila náš študentský život. Všetkým vrelo odporúčame.

 • Dňa 20. 11. 2018 sa žiačky III. A, IV. A a IV. E triedy zúčastnili prednášky s príslušníčkou PZ v Bardejove, por. K. Pekarikovou.

  Dozvedeli sa, že násilie páchané na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien, je opakované a dlhodobé, postihuje ženy všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

 • Úspešné vystúpenie našich chlapcov v krajskom kole vo futsale

  V utorok  20. 11. 2018 sa v halách Hotelovej akadémie a Spojenej Školy v Prešove uskutočnilo krajské kolo vo futsale chlapcov stredných škôl, ktorého sa zúčastnilo dvanásť najlepších kolektívov Prešovského samosprávneho kraja.

  Naši chlapci sa prezentovali vynikajúcimi výkonmi a po zápasoch, v ktorých vyhrali nad Gymnáziom v Giraltovciach 4 : 1, Súkromnou SOŠ SNP Poprad 3 : 1, SPŠ Snina 9 : 2 sa v  semifinálovom zápase  stretli  so SOŠ elektrotechnická Stropkov. V zápase vyhrali

   8 : 3 a postúpili do finálového zápasu, v ktorom prvýkrát v turnaji prehrali so žiakmi SPŠ strojnícka Prešov  4 : 1 a skončili na krásnom druhom mieste.

  Chlapcom k výkonu a k peknému druhému miestu v rámci Prešovského kraja gratulujeme.

  Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, Martin Hudek, Dávid Serva, Kristián Medoň, Martin Rábik, Miroslav Mikolaj, Filip Marton, Jaroslav Lizák, Peter Imrich a Gabriel Čupka.

  Družstvo viedol  Mgr. Martin Želinský.  

 • Deň otvorených dverí 2018

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy