Navigácia

 • Dňa 17. 10. 2018 sa v Centre odborného vzdelávania pri Hotelovej akadémii uskutočnil pre žiakov 4. H triedy odboru hotelová akadémia psychosociálny výcvik zameraný na rozvoj komunikačných schopností.

   

   

    

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Sme "súčasťou" III. olympijských hier mládeže v Buenos Aires

  Sme "súčasťou" III. olympijských hier mládeže v Buenos Aires

  Kristián Medoň, študent III. ročníka študijného odboru výživa a šport je členom výpravy Slovenskej republiky v Buenos Aires. Reprezentuje Slovensko vo futsale. Zatiaľ jedno víťazstvo a jedna prehra. Na veľvyslanectve Slovenskej republiky sa stretol s Michalom Martikánom, vodným slalomárom, olympijským víťazom z Atlanty 1996, pozrel si mesto a užíva si atmosféru hier. Silným zážitkom bol otvárací ceremoniál. Držíme palce a pozdravujeme do Argentíny.

  Do galérie Sme súčasťou III. olympijských hier mládeže v Buenos Aires boli pridané fotografie.

 • Krajské kolo v cezpoľnom behu študentov stredných škôl

  Dňa 10. 10. 2018 sa študentky našej školy zúčastnili krajského kola v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni. Školu a okres Bardejov reprezentovalo družstvo v zložení Lívia Maliňáková, Sára Hronecová a Petra Čornaničová. V konkurencii 10 najlepších stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja obsadili naše dievčatá pekné 4. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k peknému umiestneniu.   

 • Žiaci IV. H a V. H triedy odboru hotelová akadémia navštívili vinohradnícku oblasť Tokaj, aby si teoretické vedomosti získané v škole overili v praxi. Exkurzia zahŕňala prehliadku vínnej pivnice a riadenú degustáciu. Peknou bodkou bola prehliadka vinohradov z vyhliadkovej veže.


 • Pohľad do minulosti v Židovskom Suburbiu

  Pohľad do minulosti v Židovskom Suburbiu

  4. septembra sa naši žiaci zúčastnili prednášky na tému Holokaust. Návštevu Židovského Suburbia absolvovali naši prváci z odborov manažment regionálneho cestovného ruchu, výživa a šport, kuchár a čašník. Pán Hudák, ktorý ich sprevádzal celým komplexom židovských stavieb, veľmi zaujímavo ale aj so zármutkom v hlase rozprával o vyhladzovaní nielen bardejovských židov a poskytol žiakom informácie, ktoré v učebniciach nenájdu. Žiaci odišli s dôležitým posolstvom a to nielen zachovávať naše kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie, ale hlavne, aby sa nezmyselné vyvražďovanie ľudí už nikdy viac neopakovalo. 

  Do galérie Pohľad do minulosti v židovskom Suburbiu boli pridané fotografie.

 • Vystúpenie dievčat z MELODY v rámci Dňa mesta Bardejov

  Do galérie Vystúpenie dievčat z MELODY vrámci Dňa mesta Bardejov boli pridané fotografie.

 • Vítame našich prvákov

 • Kurz ochrany života a zdravia

  Kurz ochrany života a zdravia

  V dňoch 19. 9. 2018 až 21. 09. 2018 prebiehal v našej škole Kurz ochrany života a zdravia pre triedy tretieho ročníka III. A, III. C, III. H a III. E.

  V stredu absolvovali žiaci turistický pochod na Mníchovský potok a prednášky z orientácie v prírode, prvej pomoci, civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a evakuácie.  Vo štvrtok si vyskúšali lezeckú dráhu, prácu s azimutom a obväzovú techniku zo zdravotníckej prípravy v lanovom centre Outdoor v Prešove.

  Vyvrcholením kurzu bola v piatok strelecká súťaž, hod granátom na cieľ a preskúšanie ich vedomostí v testoch z topografie, prvej pomoci a civilnej ochrany.

  Do galérie kozas boli pridané fotografie.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu študentov stredných škôl

  Okresné kolo v cezpoľnom behu študentov stredných škôl

  Dňa 19. 9. 2018 sa uskutočnila okresná súťaž v cezpoľnom behu v okolí sídliska Vinbarg v Bardejove. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat v zložení Viktória Mattová, Kristína Sivčová a Lívia Maliňáková. Družstvo chlapcov tvorili Jaroslav Lizák, Jakub Petrič a Michal Matisko. V konkurencii siedmych stredných škôl okresu Bardejov sa Viktória Mattová umiestnila na 1. mieste, Kristína Sivčová na 2. mieste a družstvo v celkovom hodnotení prvé. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 3. mieste. Družstvo dievčat našej školy sa kvalifikovalo na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 11. 10. 2018 v Starej Ľubovni. Ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k pekným výsledkom.   

 • Účelové cvičenie v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

  Účelové cvičenie v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka

  V dňoch 6. 9. 2018 a 7. 9. 2018 sme zorganizovali pre žiakov druhého a prvého ročníka v rámci Ochrany života a zdravia 1. a 3. účelové cvičenie. Počasie nám prialo, a tak podľa plánu účelového cvičenia sa uskutočnil turistický pochod na Mníchovský potok.  V rekreačnom stredisku Kamarát si učitelia telesnej a športovej výchovy pripravili pre žiakov prednášky z prvej pomoci, civilnej ochrany obyvateľstva a topografie. Aj pri povinných aktivitách mohli triedni učitelia lepšie spoznať svojich žiakov a stráviť s nimi príjemný čas.

    

 • Slávnostne sme otvorili školský rok 2018/2019

  Do galérie Slávnostne sme otvorili školský rok 2018/2019 boli pridané fotografie.

 • Informácie pre žiakov Obchodnej akadémie

  ziadost_o_prestup_OA.docx

  Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2018/9916:2-10H0 zo dňa 23. 07. 2018 sa vyraďuje Obchodná akadémia v Bardejove zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. augustu 2018. Výchovu a vzdelávanie žiakov vyradenej Obchodnej akadémie bude zabezpečovať od 1. 9. 2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove.

  Rozhodnutie-MSVVaS-SR.pdf

  Usmernenie____OS_PSK.pdf

  Vzhľadom na to, že chceme zabezpečiť plynulý a bezproblémový začiatok školského roka 2018/2019, Vám oznamujeme, že:


  - žiaci Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov musia písomne požiadať riaditeľstvo Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove o prestup na štúdium v doterajšom študijnom odbore a ročníku, v ktorom budú pokračovať na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka;


  -  žiadosť o prestup je potrebné podať najneskôr do 31. 08. 2018. Žiadosť podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka, alebo plnoletý žiak sám svojmu triednemu učiteľovi osobne, prípadne na sekretariáte Hotelovej akadémie Jána Andraščíka.Tlačivo žiadosti je zverejnené v úvode tejto novinky;


  - slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude dňa 3. 9. 2018  v  Jedálni Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, so začiatkom o 8.00 hod.;


  - potvrdenia pre žiakov sa budú vydávať od 28. 08. 2018 na sekretariáte Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.;


  - v priestoroch Hotelovej akadémie sú pripravené triedy  a nové odborné učebne pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov Obchodnej akadémie s doterajšími vyučujúcimi a triednymi učiteľkami, na ktorých ste boli zvyknutí;


  - po nástupe do školy budú prebiehať kroky týkajúce sa úpravy/zmeny názvu školy;

  - zmenu názvu školy budeme riešiť po zvládnutí úloh vyplývajúcich so začiatkom školského roka 2018/2019.  

 • V Ľudovej jedálni, v priestoroch praktického vyučovania Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, sme 4. 7. 2018 privítali a pohostili členov vlády SR spolu s premiérom Petrom Pellegrinim

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018

  Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018

  Do galérie Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018 boli pridané fotografie.

 • Prezentovali sme zručnosti pred našimi rodičmi

  Dňa 13. 6. 2018 sme v Centre odborného vzdelávania usporiadali slávnostné rodičovské združenie pre rodičov I. H triedy. Nápoje a koláč boli podávané banketovým spôsobom obsluhy. Spestrením rodičovského združenia bola flambovaná káva, ktorú pripravovali žiaci priamo pred zrakom rodičov. Takto žiaci prezentovali svoje zručnosti získané v prvom ročníku.

  Do galérie Prezentovali sme zručnosti pred našimi rodičmi boli pridané fotografie.

 • Územná súťaž SČK ÚzS

  Územná súťaž SČK ÚzS

  Zaujímavo pripravenú súťaž zorganizoval Územný spolok SČK Bardejov v prostredí futbalového ihriska v dedinke Šiba. V silnej konkurencii stredných škôl z Bardejova a Starej Ľubovne sa družstvo Hotelovej akadémie Jána Andraščíka umiestnilo na ôsmom mieste. Snahou tímu je v ďalšom školskom roku dosiahnuť lepší výsledok, ale najdôležitejšie je vedieť poskytnúť prvú pomoc, a tak zachrániť ľudský život.                           Blahoželáme!

  Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: 1. kapitánka - Chiara Benková – Rybárová – III. A, 2. Lenka Soroková – I. A, 3. Sebastián Tej – I. A, 4. Alžbeta Marcinová – I. H, 5. Timea Zeleňáková – I. H.

  Pri maskovaní úrazov, ktoré vyzerali veľmi reálne pomáhala naša študentka z III. A Lenka Flešárová a figurantmi v súťaži boli študenti z II. A - Nikola Koščová, Soňa Rusňáková, Kristína Hoľpitová, Viktória Šepitková, Simona Maťašová, Klaudia Orthová, Viktória Hasarová a Patrik Dunčák.  

                                                                    Ďakujeme!

 • Môj projekt pre región

  Po úspechu na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove sa rozhodli študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu tému prvej svetovej vojny rozpracovať podrobnejšie a prihlásiť do súťaže Môj projekt pre región, kde úspešne reprezentovali projekt Zabudnuté pamätníky vojny na celoslovenskom finále v Banskej Bystrici. Aj keď to dnes nebolo "pódiové umiestnenie", účasť v skupine najlepších je veľký úspech!

  Blahoželáme Samuel Lenárt a Enrik Kurtiš!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy