Navigácia

 • Šimon Knap prvý v obvodnom kole

  16. 1. 2019 sa konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom súťažili tí najlepší z okresov Bardejov, Strará Ľubovňa, Svidník a Stropkov.

  Našu školu reprezentoval Šimon Knap z II. A triedy odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. V silnej konkurenciu Šimon získal 1. miesto nielen vo svojej kategórii, ale aj za obvod Bardejov.

  Šimonovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Prešove dňa 15. 2. 2019. 

 • Víťazstvo v okresnom kole v bedmintone žiačok a žiakov stredných škôl

  Dňa 17. 1. 2019 sa uskutočnilo v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove okresné kolo v bedmintone  žiačok a žiakov stredných škôl.

  V kategórii žiačok nás reprezentovali: Simona Kalakajová a Tamara Solárová z triedy 4. A, študijného odboru výživa a šport, ktoré sa umiestnili na 1. mieste a zabezpečili si postup na krajské kolo.

  V kategórii žiakov nás reprezentovali: Kristián Medoň a Filip Marton z triedy 3. A,  študijného odboru výživa a šport, ktorí sa umiestnili na 3. mieste. Blahoželáme!

    

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Charitatívna zbierka

   Aj tohto roku v predvianočnom čase žiačka V. H triedy Michaela Lešková zorganizovala zbierku šatstva a hračiek pre detský domov vo Svidníku. Vedenie domova vyjadrilo veľkú vďaku za túto dobročinnú aktivitu. Ďakujeme aj my.

 • Melody na Staromestských trhoch v Bardejove

  Do galérie Melody na Staromestských trhoch v Bardejove boli pridané fotografie.

 • Vianočná akadémia 2018

  Vianočné zvončeky zazvonia, dom sa zas čečinou rozvonia.

  Sneh sadá na vežu kostola a sviečka zažiari zo stola.

   

  Radosť a pokoj si želáme, k večeri spoločne sadáme

  a každý k darčeku jak vlani

  pridá aj kus srdca na dlani.

   

  Pokojné a radostné Vianoce praje kolektív Hotelovej akadémie Jána Andraščíka.

  Do galérie Vianočná akadémia 2018 boli pridané fotografie.

 • Dňa 18. 12. 2018 sa žiaci III. H a II. A triedy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom Onlines. Herci poukázali na veľmi aktuálnu tému a síce problém ustavičného používania mobilných telefónov a sociálnych sietí.

 • Melody a Sebastián Haluška - Vianočné vystúpenie v Dome seniorov Antic.

 • Prezentovali sme zážitky zo zahraničnej praxe

  Prezentovali sme zážitky zo zahraničnej praxe

  Dňa 13. 12. 2018 sa v našej škole konal seminár o zahraničnej praxi. Žiaci z tried 4. H a 5. H prezentovali mladším spolužiakom tretích ročníkov svoje skúsenosti a zážitky z praxe v Nemecku, Taliansku a Chorvátsku. Odpovedali na mnohé otázky, ktoré sa týkali práce, pracovnej doby, jazykových znalostí a prínosu pre budúcnosť.

   

  Do galérie Prezentovali sme zážitky zo zahraničnej praxe boli pridané fotografie.

 • Vianočný volejbalový turnaj dvojíc

   

  Dňa 14. 12. 2018 sa v Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove uskutočnil už tradičný vianočný volejbalový turnaj dvojíc, v ktorom nás reprezentovali žiačky Zuzana Novotná a Miriam Dikyová z V. H a žiaci Peter Imrich zo IV. A a Alex Clement z V. H triedy. V napínavých súbojoch dievčat a chlapcov sa naše tímy umiestnili na štvrtom mieste.

  Blahoželáme!

   

   

 • Súťažili sme v písaní na počítači a wordprocessingu

  Súťažili sme v písaní na počítači a wordprocessingu

  Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači sme zorganizovali v našej škole dňa 12. 12. 2018. Súťaž prebehla v dvoch disciplínach – písanie na počítači a wordprocessing.

   

  Súťaž písanie na počítači pozostávala z 2 kategórií – začínajúci žiaci (1. ročník vš. odborov a 2. ročník HA) a pokročilí žiaci – ostatné ročníky vš. odborov.

   

  V 1. kategórii súťažilo 8 žiakov, a to žiaci z tried I. A, I. E  a  II. H.

  Umiestnenie:      1. Sarah Kawaschová      I. A

                               2. Dominika Hnatová     I. A

                               3. Alexandra Grošková   I. A

   

  2. kategórie sa zúčastnilo 26 žiakov, a to žiaci z tried II. A, II.E , III. A, III. H, III. E, IV. A, IV. B, IV. E.,V. H.

   

   Umiestnenie:      1. Lucia Kováčová           III. E

                               2. Katarína Uhrinková    V. H

                               3. Viktória Paľová           III. E

  V disciplíne wordprocessing (spracovanie dokumentu v programe WORD) súťažilo 7 žiakov. Súťažnú disciplínu tvorili dve časti: úprava textu a hromadná korešpondencia. 

   

  Umiestnenie:          1. Silvia Orlovská          V. H

                                  2. Petra Daňková          V. H

                                  3. Terézia Husárová     IV. E

   

  Srdečne blahoželáme!

   

  Do galérie Písanie na PC boli pridané fotografie.

 • Tradične v predvianočný čas sa v Centre odborného vzdelávania konal slávnostný raut. Žiaci 4. H triedy odboru hotelová akadémia pripravili slávnostné posedenie pre svojich rodičov a známych. Súčasťou rautu bol aj krátky program a prezentácia zručností žiakov.

  Do galérie slávnostný raut 4. H triedy odboru hotelová akadémia  boli pridané fotografie.

 • Putujúce pero

  Putujúce pero

  12. 12. 2018 (streda) sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v Prešove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe s názvom Putujúce pero. Všetkým zúčastneným sa na začiatku prihovoril predseda PSK  PaedDr. Milan Majerský, PhD., Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. a Mgr. Ingrid Lukáčová. Do súťaže sa zapojilo 21 škôl, medzi ktorými bola aj Hotelová akadémia J. Andraščíka, ktorú zastupovala Júlia Ovšaníková, žiačka 4. E triedy ekonomického lýcea, ktorá  obsadila 1. miesto v poézii. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme jej mnoho ďalších úspechov v  literárnej tvorbe.

 • Dievčatá z Melody dnes spríjemnili svojim vystúpením vernisáž Bardejov - perla Horného Šariša v galérii HOS

  Dievčatá z Melody dnes spríjemnili svojim vystúpením vernisáž Bardejov - perla Horného Šariša v galérii HOS

  Do galérie Melody boli pridané fotografie.

 • Dňa 10.12.2018 sa prvýkrát v Bardejove uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v bowlingu

  Našu školu reprezentovali žiačky a žiaci: Lívia Maliňáková - IV.A, Lenka Soroková - II.A, zo žiakov Branislav Kapsdorfer - IV. E a Miroslav Mikolaj -  IV.B triedy. Napriek tomu, že sa naši žiaci neumiestnili na medajlových miestach ich výsledky boli veľmi pekné. Blahoželáme!  

 • Michal Matisko opäť prvý!

  Michal Matisko opäť prvý!

   

  Michal Matisko opäť prvý!
   
  Z posledného, v poradí už šiesteho tohtoročného kola súťaže mladých baristov „Slovak Barista Cup“ junior 2018 si náš barista Michal Matisko priniesol pekný „predvianočný“ darček v podobe už 4. prvenstva v kategórii „prváci“.
  Michalovi srdečne blahoželáme a želáme mu, aby tento mimoriadne úspešný rok bol pre neho inšpiráciou a hnacím motorom pre ďalšie zdokonaľovanie sa, a to nie len po stránke baristickej.

   

  Do galérie Michal Matisko opäť prvý! boli pridané fotografie.

 • Prednášky v našej škole

  Prednášky v našej škole

  Dňa 5. a 6. 12. 2018 sa uskutočnili v našej škole prednášky s pracovníkmi CPPPaP v Bardejove: 

  OBCHODOVANIE S ĽUĎMI - v triedach IV. E a IV. B s pani Mgr. Miriam Kukulskou, sociálnou  pedagogičkou, 
  CITOVÉ VZŤAHY MLADÝCH ĽUDÍ - v triedach I. C a I. E s pani Mgr. Slávkou Benkovou-Rybárovou, sociálnou pedagogičkou,

  SOCIÁLNA ATMOSFÉRA V TRIEDE – v triede II. A s pani Mgr. Lýdiou Džundovou, psychologičkou,

  Diagnostika profesionálnej orientácie študentov, ktorá pomáha pri výbere smeru vysokoškolského štúdia prostredníctvom psychologickej diagnostiky schopností a záujmov s psychológom Mgr. Tomášom Trembáčom v triedach IV. H, III. E, III. A.

   Ďakujeme za spoluprácu CPPPaP v Bardejove. 

 • Prezentovali sme zahraničnú prax

  Dňa 7. 12. 2018 sa žiaci III. A, III. H a III. E zúčastnili prezentácie zahraničnej praxe v anglicky hovoriacich krajinách. Pracovníčka agentúry im v anglickom jazyku prezentovala benefity a požiadavky na absolvovanie praxe v Grécku, na Cypre, v Španielsku alebo Portugalsku.
  Takouto formou im ponúkame skvelú možnosť, ako sa zdokonaliť nielen v anglickom jazyku, ale aj v odborných zručnostiach v gastronomickej oblasti. 
strana:

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy