Navigácia

Organizácia školy

Pedagogickí zamestnanci

Učitelia
Ing. Renáta Akbariová učiteľka odb.predmetov
PhDr. Eva Barnová učiteľka odb.predmetov
Ing. Štefan Bartoš učiteľ INF
RNDr. Eva Čajková, PhD. učiteľka MAT, FYZ
Mgr. Kvetoslava Čuláková učiteľka SJ
MVDr. Lenka Dubivská učiteľka odb.predmetov
PhDr. Alena Duhanová učiteľka FRJ
Ing. Zdeňka Dziaková učiteľka odb.predmetov
Mgr. Dzubáková Monika učiteľka SJL, OBN
Mgr. Tatiana Džundová učiteľka RJ
Ing. Helena Ferková učiteľka odb.predmetov
Ing. Magdaléna Gajdošová učiteľka odb. predmetov
Mgr. Antónia Gracová učiteľka odb.predmetov
PaedDr. Miroslava Hasarová učiteľka AJ

Ing. Ingrid Hüblerová

učiteľka odb. predmetov

Mgr. Erika Jusková učiteľka NEJ
Mgr. Marianna Kačmaríková učiteľka odb.predmetov
Ing. Dagmar Kriššová učiteľka odb.predmetov
RNDr. Jarmila Krumlovská učiteľka MAT
Mgr. Pavol Lacek učiteľ TSV
Ing. Anna Mačejová učiteľka odb.predmetov
Mgr. Stanislav Marcin učiteľ NaV
Ing. Iveta Michalčinová učiteľka odb.predmetov
Mgr. Dušan Molčan učiteľ TV
Mgr. Mária Mudrová učiteľka NJ
Mgr. Dominika Olejárová učiteľka ANJ, DEJ
Ing. Gabriela Pochová učiteľka odb. predmetov
PhDr. Jozefína Priputenová učiteľka SJL
Mgr. Adriana Sidorjaková učiteľka odb.predmetov
Ing. Galina Stajochová učiteľka AJ
Ing. Mária Schaderová učiteľka odb.predmetov
Ing. Martina Šimcová učiteľka odb.predmetov
Mgr. Adriana Štrausová učiteľka TV
Ing. Mária Tkačivská učiteľka odb. predmetov

Mgr. Iveta Tomahogh

učiteľka MAT, GEO
Mgr. Katarína Bedruňová učiteľka AJ
MVDr. Katarína Vaľková učiteľka odb.predmetov
Ing. Gabriela Vízváriová učiteľka odb. predmetov
Mgr. Martin Želinský učiteľ TV

 

Majstri odborného výcviku
Bc. Mária Klimkovská majsterka odborného výcviku
Bc. Kvetoslava Krausová majsterka odborného výcviku
Bc. Danka Magerová majsterka odborného výcviku
Bc. Jaroslav Molčan majster odborného výcviku
Bc. Magdaléna Počureková majsterka odborného výcviku
Bc. Mária Zajacová majsterka odborného výcviku

 

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy