Navigácia

Konzultácie

Čas určený na konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov

P.č.

Priezvisko a meno

Deň

Čas

1.

Akbariová Renáta, Ing.

pondelok

14.10-15.10

2.

Barnová Eva, PhDr.

pondelok

14.10-15.10

3.

Bartoš Štefan, Ing.

utorok

14.10-15.10

4.

Bedruňová Katarína, Mgr.

utorok

11.15-12.15

5.

Čajková Eva, RNDr., PhD.

pondelok

14.10-15.10

6.

Čuláková Kvetoslava, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

7.

Dubivská Lenka, MVDr.

utorok

14.10-15.10

8.

Duhanová Alena, PhDr.

piatok

7.30-8.30

9.

Dziaková Zdenka, Ing.

I. utorok, II. streda

14.10-15.10

10.

Dzubáková Monika, Mgr.

štvrtok

14.10-15.10

11.

Džundová Tatiana, Mgr.

utorok

14.10-15.10

12.

Ferková Helena, Ing.

pondelok

14.10-15.10

13.

Gajdošová Magdaléna, Mgr.

štvrtok

14.10-15.10

14.

Gracová Antónia, Mgr.

utorok

13.00-14.00

15.

Hasarová Miroslava, PaedDr.

pondelok

14.10-15.10

16.

Jusková Erika, Mgr.

streda

14.10-15.10

17.

Kačmaríková Marianna, Mgr.

I. utorok, II. pondelok

14.10-15.10

18.

HüblerováIngrid, Ing.

štvrtok

14.10-15.10

19.

Kriššová Dagmar, Ing.

utorok

14.10-15.10

20.

Krumlovská Jarmila, RNDr.

pondelok

14.10-15.10

21.

Kunstová Dominika, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

22.

Lacek Pavol, Mgr.

streda

14.10-15.10

23.

Mačejová Anna, Ing.

utorok

14.10-15.10

24.

Marcin Stanislav, Mgr.

utorok

13.10-14.10

25.

Michalčinová Iveta, Ing.

utorok

14.10-15.10

26.

Mudrová Mária, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

27.

Priputenová Jozefína, PhDr.

pondelok

14.10-15.10

28.

Sidorjaková Adriana, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

29.

Schaderová Mária, Ing.

utorok

14.10-15.10

30.

Stajochová Galina, Ing.

pondelok

14.10-15.10

31.

Šimcová Martina, Ing.

utorok

14.10-15.10

32.

Štrausová Adriana, Mgr.

pondelok

14.10-15.10

33.

Tkačivská Mária, Ing.

štvrtok

14.10-15.10

34.

Tomahogh Iveta, Mgr.

štvrtok

14.10-15.10

35.

Želinský Martin, Mgr.

utorok

14.10-15.10

36.

Vaľková Katarína, MVDr.

pondelok

14.10-15.10

37.

Vízváriová Gabriela, Ing.

pondelok

13.20-14.20

38.

Klimkovská Mária, Bc.

pondelok

14.10-15.10

39.

Krausová Kvetoslava, Bc.

pondelok

14.10-15.10

40.

Magerová Danka, Bc.

pondelok

14.10-15.10

41.

Molčan Jaroslav, Bc.

pondelok

14.10-15.10

42.

Počureková Magdaléna, Bc.

pondelok

14.10-15.10

43.

Zajacová Mária, Bc.

pondelok

14.10-15.10

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy