Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Licenčná zmluva Bezodplatné poskytnutie licencie na používanie počítačových ekonomických programov s DPH 21.08.2018 KROS, a.s. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Zmluva Dohoda Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov 134,40 s DPH 21.08.2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T1-332/18 Potraviny, mäso 213,98 s DPH 12/2010 20.08.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T1-331/18 Mäso 121,55 s DPH 1/2010 20.08.2018 Cimbaľák s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T1-330/18 Slanina 50,69 s DPH 1/2010 20.08.2018 Cimbaľák s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T1-329/18 Mäsové výrobky 67,61 s DPH 2/2010 20.08.2018 Mäspol s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T1-328/18 Mäsové výrobky 102,42 s DPH 2/2010 20.08.2018 Mäspol s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-84/18 Potraviny, mäso 153,90 s DPH 12/2010 17.08.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-83/18 Mäso 201,98 s DPH 1/2010 17.08.2018 Cimbaľák s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-82/18 Zelenina 138,95 s DPH 11/2010 17.08.2018 HURTUK DINO, s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-79/18 Zelenina 175,79 s DPH 11/2010 10.08.2018 HURTUK DINO, s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-78/18 Potraviny 184,93 s DPH 8/2010 10.08.2018 MILK-AGRO, spol. s r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení v školskom bloku 26.277.99 s DPH 10.08.2018 Copastav, s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-80/18 Mäso 203,91 s DPH 1/2010 10.08.2018 Cimbaľák s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-81/18 Potraviny, mäso 272,17 s DPH 12/2010 10.08.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Zmluva Zmluva o dielo č. 09/2018 Oprava tried v školskom a ekonomickom bloku 39.721.25 s DPH 08.08.2018 SK JULIO s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-77/18 Potraviny, mäso 127,64 s DPH 12/2010 06.08.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-76/18 Zelenina 179,58 s DPH 11/2010 06.08.2018 HURTUK DINO, s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T2-75/18 Mäso 285,89 s DPH 1/2010 06.08.2018 Cimbaľák s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
Faktúra T1-326/18 Chlieb, pečivo 117,20 s DPH 005/18 31.07.2018 LK-TEAM, s.r.o. Hotelová akadémia Jána Andraščíka RNDr. Eva Čajková, PhD. riaditeľka školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3476

Novinky

Kontakt

 • Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3
  Bardejov
  Úradné hodiny:
  administratíva, sekretariát školy, ekon. úsek:
  7,30 - 15,30 hod.
  Recepcia školy: 6.30 - 20.30 hod.
  skola@habj.sk
 • +421/054/472 24 90
  +421/054/488 51 26 /vrátnica/
  +421/054/472 38 30 /sekretariát/
  fax: 054/472 24 90

Fotogaléria školy